Cinque Terre

成绩查询

  成绩查询 首页 > 成绩查询

        

  恩施职业技术学院招生考试成绩查询系统

     


  请输入身份证号后8位: 

   
   
     

    

  说明
  请用户在指定位置正确输入身份证号后8位。
   

                  恩施职业技术学院招生处